Tham dự Hội nghị có đại diện bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị trong Cụm thi đua và một số phòng ban liên quan.

Cụm thi đua số 5-BCA gồm Công an các đơn vị: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của Công an các tỉnh trong cụm thu đua số 5 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về biện pháp tổ chức, đề ra được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể, triển khai bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Ngành và địa phương phát động... tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên, thúc đẩy cán bộ chiến sỹ hăng hái thi đua lập công, góp phần hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trên địa bàn 6 tỉnh, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đều đạt trên 80% trở lên). 

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; tai nạn giao thông được kiềm chế, không để xẩy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Công tác CCHC, công tác xây dựng Đảng, XDLL được chú trọng, nội bộ đoàn kết thống nhất, tỷ lệ cán bộ chiến sỹ sai phạm bị xử lý kỷ luật thấp...

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, PGĐ Công an tỉnh Nghệ An, trình bày báo cáo tóm tắt phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của cụm thi đua số 5.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các mặt công tác, trong đó tập trung vào những  vấn đề chính như: an ninh tôn giáo, chủ quyền biên giới; công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, hình sự tội phạm lợi dụng không gian mạng... công tác phòng chống dịch, nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; những nét mới trong công tác xây dựng lực lượng của CA các địa phương; tâm tư, nguyện vọng, chính trị tư tưởng của CBCS ở các đơn vị trong giai đoạn hiện nay... những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng lực lượng...

Đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, PGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 điều hành buổi thảo luận.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 đã phát động, bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL, đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, chỉ huy công an các cấp; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường các mặt nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình trên lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các tỉnh trong Cụm thi đua, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế, tham nhũng và công nghệ cao; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường chỉ đạo và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, PGĐ Công an tỉnh Quảng Bình, phát biểu, trao đổi về các vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ của cụm thi đua.

Bên cạnh đó, tăng cường quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong cụm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, XDLL Công an nhân dân, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nghĩa từ thiện xã hội trong Cụm thi đua và từng địa phương; tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét thi đua năm 2020 của Cụm, tạo khí thế và động lực mới để Công an các đơn vị phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong các năm tiếp theo.

Trọng Tuấn – Xuân Bắc