Cụm thi đua số 5 bao gồm Công an 6 tỉnh: Công an Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND, đại diện Cục Công tác chính trị, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an 6 tỉnh trong cụm dự lễ ký.

Công an 6 tỉnh cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2016.

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2016 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cụm thi đua số 5 đã đề ra khẩu hiệu hành động “ Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân” và các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

Trong đó chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội;

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công an các đơn vị đến dâng hương, dâng hoa báo công tại khu lưu niệm Bác Hồ.

Đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 77% , nhất là các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để xảy ra tiêu cực, oan, sai, lọt tội phạm.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh và Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của cụm thi đua số 5 trong năm 2015. Để thực hiện tốt phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 các đồng chí lãnh đạo đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 5 cần bám sát khẩu hiệu “Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”; xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua đã ký kết;

Trong quá trình triển khai thực hiện cần đổi mới biện pháp, cách làm; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để công tác thi đua trở thành động lực thúc đẩy các mặt công tác của Công an các đơn vị…

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại khu lưu niệm Bác Hồ tại Thành phố Hà Tĩnh.

Đình Vũ - Văn Hùng