7 tỉnh cụm thi đua số II gồm:  tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai , Hà Giang, Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2016.

Với khẩu hiệu hành động “CBCS Công an Cụm thi đua số II – Ra sức thi đua, vì bình yên biên giới, hạnh phúc của nhân dân”, năm 2016, Công an 7 tỉnh Cụm thi đua số II thông qua kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2016, trong đó tập trung thảo luận nhiều vấn đề nâng cao hiệu quả phong trào thi đua như: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Hội nghị đã thông qua các tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, thang điểm cho từng tiêu chí, nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Thu Dung – Ngọc Sánh