Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; các đồng chí lãnh đạo Công an 8 đơn vị Cụm thi đua số 4, gồm: Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình và  Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2018, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều chủ trương, giải pháp, hình thức cụ thể thiết thực, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng trong tổ chức phản động lưu vong, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị nội bộ, văn hóa- tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.

Công an tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Hải Dương.

Công tác nghiệp vụ cơ bản có chuyển biến rõ nét, công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước về ANTT đều đạt quả cao; phạm pháp hình sự giảm 292 vụ so với cùng kỳ 2017, tỷ lệ điều tra đạt 82,66%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 97,09%; tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng với nhiều mô hình tiêu biểu; công tác xây dựng lực lượng đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời bình xét, suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Ngọc Hợp- Thu Yến