Để chủ động phòng ngừa, từ nay đến hết ngày bầu cử, hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh sẽ tăng cường xuống cơ sở, đảm bảo yêu cầu mỗi khu vực bầu cử có một cán bộ Công an chính quy làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an được tăng cường sẽ phối hợp nắm chắc tình hình liên quan đến công tác bầu cử, tham mưu, triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT; không để các đối tượng xấu lợi dụng phá hoại; góp phần bảo đảm ANTT trong dịp bầu cử ngay từ cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền công dân của mình theo quy định của pháp luật.

Ngô Tuấn