Năm 2019, bám sát khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua đã chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Các nội dung, mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu giao ước thi đua được Công an 8 tỉnh cụ thể hóa, sát với đặc thù của từng địa phương và được tổ chức thực hiện có hiệu quả...

Trong đó, Công an các tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn. Kết quả được thể hiện bằng sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao…

Trong năm 2019, Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đã điều tra khám phá 3.175 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 86,07%; khám phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 96,95%. Riêng công tác phòng, chống tội phạm về ma túy được thực hiện quyết liệt, đã phát hiện khám phá 1.883 vụ với gần 3.230 đối tượng, thu giữ hơn 69kg heroin và ma túy tổng hợp…

Trong phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, dũng cảm cứu người, cứu tài sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong năm, Cụm thi đua số 3 đã có 1.615 tập thể và 4.468 cá nhân được cấp trên khen thưởng về chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Trần Thái