Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 07 tỉnh duyên hải miền Trung thuộc Cụm thi đua số 07 gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã tiến hành thảo luận, thống nhất nội dung giao ước thi đua, quy chế hoạt động, thang bảng điểm bình xét thi đua và kế hoạch tổ chức các hoạt động chung của Cụm 07 trong năm 2017. 

Sau đó, Công an các tỉnh đã ký kết các nội dung, chỉ tiêu thi  đua đã thống nhất tại hội nghị.

Sau khi thông qua dự thảo , hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nâng cao hiệu quả phong trào thi đua như: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn; vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị, CAND nhất trí với nội dung ký kết giao ước thi đua của 7 cụm đã đề ra. Đồng chí yêu cầu công an 7 tỉnh tiếp tục bám sát hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua –khen thưởng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2017; tăng cường kiểm tra, đôn đốc,  kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua”Vì An ninh Tổ quốc” để tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.

Bích Thuận – Như Ý