Đồng chí Trung tướng GS.TS Phạm Quang Cử, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế chủ trì Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các bệnh viện trong ngành Công an cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục Y tế.

Trung tướng Phạm Quang Cử, Cục trưởng Cục Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 của đơn vị.

Báo cáo đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác kiểm tra, giám sát, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, qua đó nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác năm 2019. Hội nghị cũng đã tiến hành tham luận để làm rõ những vấn đề quan trọng, mấu chốt đối với công tác phát triển của lực lượng y tế, môi trường trong CAND.

Trung tướng Phạm Quang Cử trao tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng  Phạm Quang Cử đã ghi nhận những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Cục Y tế đã đạt được trong năm 2018 với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác quản lý y tế, bảo vệ môi trường trong lực lượng Công an Nhân dân; đồng thời chỉ ra những tồn tại, định hướng các công tác trọng tâm mà Cục Y tế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân.

Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, trong năm 2018, Cục Y tế vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ; 01 đơn vị cấp Phòng được tặng Cờ thi đua đơn vị cấp cơ sở của Bộ Công an; 03 đơn vị cấp Phòng được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Ngoài ra có nhiều cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở./.

Đại tá Phạm Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân.
Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân.
Trung tá Hồ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân.
PV