Tham dự Hội nghị còn có tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Y tế, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Ban giám đốc Các Nhà nghỉ dưỡng trực thuộc Cục Y tế.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Y tế đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của đơn vị.

Trung tướng Phạm Quang Cử phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác kiểm tra, giám sát, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017, qua đó nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành tham luận để làm rõ những vấn đề quan trọng, mấu chốt đối với công tác phát triển của lực lượng y tế CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trung tướng  Phạm Quang Cử đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ Cục Y tế đã đạt được trong năm 2017 với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác quản lý y tế trong lực lượng Công an Nhân dân. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, cũng như định hướng một số công tác trọng tâm mà Cục Y tế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trung tướng Phạm Quang Cử trao tặng danh hiệu thi đua Vì ANTQ cho các tập thể.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Y tế, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Y tế đã tiếp thu, cám ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trung tướng  Phạm Quang Cử ; đồng thời quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục Y tế những quan điểm, nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2018.

Đại tá Phạm Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Y tế, trao tặng danh hiệu CSTĐ cho các cá nhân.
Trung tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế trao tặng danh hiệu thi đua Vì ANTQ cho các cá nhân.

Với những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, trong năm 2017, Cục Y tế đã vinh dự có 01 đơn vị cấp Phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (Phòng Y tế dự phòng), 03 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Tổng cục (Phòng Tổng hợp, Phòng nghiệp vụ Dược, Nhà nghỉ dưỡng 368); 01 đơn vị cấp Phòng được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông), và 34 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, giấy khen các cấp.

PV