Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; nhận thức rõ được vị trí và tầm quan trọng này, lãnh đạo Cục VT&CY đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao và đẩy nhanh tiến độ đưa công nghệ thông tin, ứng dụng tin học hóa phục vụ cải cách hành chính (CCHC) trong toàn đơn vị; nhằm đơn giản hóa quy trình xử lý, gửi, nhận văn bản, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, khắc phục tình trạng gửi văn bản giấy như hiện nay.

Đại diện Trung tâm thông tin chỉ huy (Văn phòng Bộ Công an) phát biểu tham luận.

Qua công tác nghiên cứu tham khảo các phần mềm phục vụ quản lý văn bản điều hành công tác thực tế, Cục VT&CY đã nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp để phục vụ công tác trong Cục. 

Hệ thống khi đi vào hoạt động bao gồm đầy đủ các chức năng như: Đăng ký công văn đi, tự cấp phát số; chức năng giao việc qua văn bản đến; trao đổi công văn nội bộ (gửi tin đến một hay nhiều người, chuyển tiếp 1 tin đến nhiều người khác, tìm kiếm và tra cứu lại tin cũ); thông báo nhắc việc; điểm danh quân số; tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, xem chi tiết thời gian ban hành, hiệu lực, người ký, tham khảo nội dung; tra cứu danh bạ và điện thoại của ngành…).

Việc đưa Hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp vào sử dụng, sẽ giúp công tác lãnh đạo, chỉ huy của Cục được đổi mới; góp phần quan trọng trong CCHC, vừa tiết kiệm thời gian xử lý công văn, giải quyết công việc.

Quang cảnh Lễ khai trương.

Tại buổi khai trương, Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Cục trưởng Cục VT&CY cho biết, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển, hoàn thiện các chức năng của Hệ thống để đảm bảo cho việc điều hành, chỉ đạo thông suốt không chỉ ở trong Cục và sẽ mở rộng đến các bộ phận làm công tác cơ yếu của Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu tại buổi khai trương, đại diện một số đơn vị chức năng đã có những đánh giá rất tích cực về sự hữu ích của Hệ thống đối với công tác thông tin liên lạc  trong thời đại hiện nay.

Tâm Minh