Bạch Long Vĩ là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, một ngư trường trọng điểm và khu bảo tồn sinh vật biển quý giá của Việt Nam. Nhiều năm qua, huyện đảo đã phát huy tiềm năng sẵn có, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh, từng bước phát triển nhanh và bền vững, tạo động lực để Bạch Long Vĩ phát triển, xứng đáng là hòn đảo tiền tiêu ở Vịnh Bắc bộ. 

Với tình cảm đất liền, Đoàn công tác đã trao tặng Công an huyện đảo Bạch Long Vĩ và Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng những phần quà thiết thực với đời sống, điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt của huyện đảo. 

Đoàn công tác Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trao quà tặng Công an huyện đảo Bạch Long Vĩ và Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng.

Hoạt động này đã để lại những tình cảm sâu đậm trong cán bộ, chiến sĩ, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương; thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo của phụ nữ, thanh niên Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhằm thực hiện tốt phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Mỹ Duyên