Tại buổi khai mạc, Đại tá Trần Quốc Trung đã nhấn mạnh công tác điều lệnh, coi việc thực hiện điều lệnh là một trong những nội dung quan trọng để toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong Cục tu dưỡng, rèn luyện, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng CAND.
Toàn thể học viên lớp tập huấn.

Thông qua đợt tập huấn để nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh Công an nhân dân, giúp cho các cán bộ, chiến sỹ hiểu sâu, nắm chắc và thực hành thành thạo nội dung các quy định về điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân.

Đợt tập huấn lần này gồm có 60 người , gồm các lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác điều lệnh của các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông. Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 16/10/2015.

Duy Hoàng