Cùng dự có đại diện Cơ quan UBKT Trung ương, đại biểu thuộc Đảng bộ Công an Trung ương...

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Quý I, năm 2018 của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và chỉ đạo Hội nghị 

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2018 do Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trình bầy nêu rõ: Trong Quý I, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với một số lĩnh vực cụ thể như phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và các nhiệm vụ xây dựng Ngành kiểm tra đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể, không để bị động. Công tác nắm tình hình sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên tại một số địa bàn nổi cộm có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đáng chú ý là công tác phối hợp tham gia các đoàn công tác của UBKT Trung ương về xem xét kỷ luật, kiểm tra dấu hiệu vi phạm được ghi nhận, đánh giá cao; công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của bộ nhất là Thanh tra Bộ Công an ngày càng chặt chẽ hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, điều hành phần thảo luận và phát động phong trào thi đua. 

Trong Quý II năm 2018, ngoài 4 nhiệm vụ chung, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương sẽ triển khai và hoàn thành 9 kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức Đảng; UBKT các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ công tác...  

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương (16/10/1948 - 16/10/2018).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Quý I của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương. “Trong Quý I, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; trực tiếp tiến hành một số cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề và tập trung xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh” Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh. 

Chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm cần xử lý trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp trong thời gian tới cần thường xuyên kiểm tra tiến độ kết luận, giám sát thanh tra; kết quả khắc phục các kết luận thanh tra...

Chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy và UBKT trong thời gian tới cần phải chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp việc UBKT các cấp trong tình hình mới của Bộ Công an; tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu đối với giải quyết các vụ việc, đơn thư tố cáo phức tạp. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, phối hợp và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy cũng như đối với các cơ quan có liên quan như thanh tra, điều tra, tổ chức cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…

Xuân Mai