Năm 2019, công tác hậu cần quản trị cơ quan Bộ đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Chủ động điều hành ngân sách, bảo đảm kế hoạch giải ngân kinh phí theo quy định. 

Thiếu tướng Lê Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, tỷ lệ giải ngân tại đơn vị đạt 100%; đáp ứng kịp thời, cơ bản yêu cầu chi tiêu thường xuyên, đột xuất của các đơn vị có kinh phí trực thuộc. 

Bên cạnh đó, Cục Hậu cần đã làm tốt công tác quản lý, điều vận phương tiện, phục vụ hàng nghìn chuyến công tác an toàn, đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp nhận và quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật các trụ sở cơ quan Bộ, tổ chức vận hành các hệ thống kỹ thuật 24/24h…

Thiếu tướng Lê Văn Hải, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Phòng Quản lý nhà ăn.
Thiếu tướng Lê Văn Hải, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ, trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả các mặt công tác hậu cần quản trị, công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Qua đó, chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Hải nhấn mạnh, các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản Hội nghị để cụ thể hóa vào nội dung, chương trình công tác của Đảng ủy, Chi ủy và của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm, đúng tiến độ nội dung, chương trình công tác năm 2020. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần quản trị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ tốt nhất Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận và Chi bộ.

Vũ Linh