Kể từ khi thành lập (tháng 6-2018), Công đoàn Tổng cụcVIII đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Bộ Công an và Tổng cục và các phong trào thi đua trong CAND. 

Thường xuyên chăm lo, bảo vệ đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn như: Tổ chức các hoạt động về nguồn, tặng quà đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ; tổ chức các buổi giao lưu, tặng quà cho con em CBCS có thành tích tốt trong học tập; tặng quà các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đợt Tết Nguyên đán Mậu Tuất, 31 công đàn cơ sở đã đề xuất lãnh đạo đơn vị tặng quà cho cho 1.646 đoàn viên với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng; đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;  Xxanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; “Xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt”...

Đến nay, 100% công đoàn cơ sở thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, không đẻ xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động hay ngộ độc thực phẩm.Đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại đơn vị; đã đạt nhiều thành tích cao.

Ban Chấp hành công đoàn Tổng cục VIII nhiệm kỳ I và các đại biểu.

Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Tổng cục VIII phấn đấu kết nạp từ 600-800 đoàn viên và thành lập mới công đoàn cơ sở ở các cơ sở giam giữ có đủ điều kiện; 100% đoàn viên được phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và của công đoàn cấp trên; 100% công đoàn cơ sở có phong trào tự học, tự tu dưỡng tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đạo đức...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023.

P. Thuỷ