Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, Công đoàn CAND đã đạt được nhiều kết quả như: làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại hội nghị

Chú trọng kiểm tra, giám sát và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động như điều chính mức lương tối thiểu vùng, đóng BHXH, BHYT, BHTN và khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động... đảm bảo dân chủ cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm, công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động được chú trọng: chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên, người lao động các dịp lễ, Tết, bị tai nạn lao động, bị thương khi thực hiện nhiệm vị chuyên môn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. 

Trong năm, đã có hơn 25 nghìn lượt đoàn viên được các cấp Công đoàn trong CAND tổ chức tặng quà vào các ngày lễ tết; hơn 12 nghìn lượt đoàn viên được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ vé tàu, xe về quê ăn tết… với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hơn 2 nghìn lượt đoàn viên được vay vốn từ Quỹ Cep với số tiền gần 20 tỷ đồng… 

Đồng chí Trần Văn Thuật trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho các Công đoàn cơ sở vững mạnh

Với những kết quả đã đạt được, năm 2018 đã có 344 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc; hơn 20 nghìn đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc…

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật và Thiếu tướng Đào Gia Bảo ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn CAND. Để công tác Công đoàn CAND tiếp tục đạt hiệu quả, khắc phục những mặt còn tồn tại, thời gian tới, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu Công đoàn CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn gắn việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. 

Tiếp tục kiện toàn, phát triển đoàn viên Công đoàn trong CAND, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng phong trong công nhân, lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới các cấp công đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Đẩy mạnh các hoạt động huy động nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động...

L.C