Tới dự phiên họp thứ nhất có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Pháp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Bộ Công an và 250 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn CAND.

Phiên thứ nhất của Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch,  Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung quan trọng của Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn CAND khóa V. Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn CAND thay đổi cơ chế hoạt động, chuyển từ mô hình Ban Cán sự sang mô hình Ban chấp hành. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy vai trò của cán bộ, cơ quan tham mưu, Ban chấp hành CAND đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, tập trung hướng về cơ sở để có chủ trương, giải pháp phù hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị. 

Ban chấp hành còn chủ động tham mưu ban hành các văn bản quy định lại hệ thống tổ chức và hoạt động của Công đoàn CAND, hệ thống hóa các văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của tổ chức Công đoàn trong CAND, nâng cao vị thế của các tổ chức công đoàn trong CAND.

Các đại biểu thảo luận ở tổ, tìm giải pháp để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã trình bày và thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn CAND khóa VI và Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận tổ về nhiều nội dung quan trọng như: Những vấn đề đặt ra với công đoàn công an các cấp hiện nay, những yêu cầu đặt ra trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên; những khó khăn thách thức của tổ chức công đoàn hiện nay, nhất là trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, giao tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Ngày 21-6, Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V sẽ đại hội phiên trọng thể.

Thu Phương