Việc tăng cường Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã nhằm củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của cán bộ cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động CBCS Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng công an xã tại các xã Gia Vân, xã Gia Lạc (huyện Gia Viễn), xã Yên Thắng (huyện Yên Mô) và xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn)

Phát biểu tại Lễ công bố, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chúc mừng các đồng chí và mong rằng trên cương vị, nhiệm vụ được giao, CBCS được điều động phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Công an huyện đề ra các chủ trương, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Đức Thắng - Quốc Huy