Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương được thanh tra tham dự.

Theo Kế hoạch thanh tra được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, Đoàn sẽ tập trung thanh tra 6 nội dung, như: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; việc lập, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục BMNN, thay đổi độ mật, giải mật danh mục BMNN; bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ BMNN. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2016 đến thời điểm thanh tra, thời hạn thanh tra là 45 ngày không kể ngày nghỉ.

Phát biểu tại buổi công bố, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh thanh tra Bộ nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra chuyên ngành tiến hành theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Công an, do vậy, đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu và cử cán bộ làm việc với Đoàn để đảm bảo tiến độ và chất lượng cuộc thanh tra. 

Đồng chí cũng yêu cầu Đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ Quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Mục đích thanh tra để phát hiện và ghi nhận những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân, giúp cho UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân được thanh tra, phát huy những ưu điểm, có biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. 

Đồng thời, giúp cho Đoàn thanh tra tham mưu cho Bộ Công an đề xuất Chính phủ hoàn thiện, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ BMNN cho phù hợp với tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đồng tình với Quyết định thanh tra, nội dung Kế hoạch thanh tra và ý kiến phát biểu của Đồng chí Chánh Thanh tra. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ báo cáo và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ngô Văn Truyền