Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về công tác tổ chức cán bộ theo bộ máy mới; công bố các quyết định về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an các quận, huyện và thị xã và quyết định điều động, bổ nhiệm đối với chỉ huy các phòng mới được thành lập của Công an TP Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi Lễ

Theo quyết định số 4123/QĐ-BCA ngày 9-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Công an TP Hà Nội, ngoài Công an các quận, huyện và thị xã, Công an TP Hà Nội có 35 đơn vị cấp phòng và tương đương. Như vậy, so với trước đây, Công an TP Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối; ở cấp đội, cắt giảm từ 713 đầu mối xuống còn 631 đầu mối...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng nghiệp vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an nói chung, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an TP Hà Nội nói riêng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, của Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc đánh giá sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an Thủ đô; bố trí lại lực lượng, thế trận đảm bảo an ninh, trật tự sẽ hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao hoa chúc mừng chỉ huy 10 phòng nghiệp vụ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ nhiều đơn vị

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, sau thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an TP Hà Nội và công tác cán bộ theo  đúng tiến độ mà Bộ Công an đã phê duyệt. 

Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự đồng bộ, tập trung, thống nhất, chuyên sâu; khắc phục sự chồng chéo, trùng dẫm chức năng, nhiệm vụ, chia cắt địa bàn, theo đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong đơn vị.

Tâm Phạm - Quang Minh