Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự của Công an Thanh Hóa.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an và Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hoá về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, trong năm 2019 Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hơn 30 Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, trọng tâm là đã xây dựng và triển khai có hiệu quả 3 Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong Công an Thanh Hóa”; Đề án “Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực công tác Công an” và Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh”. Thông qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nổi bật là trong năm 2019, công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch đầu năm. 

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với những thành tích kết quả đạt được, năm 2019, Công an Thanh Hóa có 1.087 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 11 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng công an đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thanh Hóa.
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị thuộc công an Thanh Hoá.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình và nêu lên những khó khăn, thách thức, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, hai đồng chí Lãnh đạo đề nghị Công an Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tuyệt đối không được để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” trong mọi tình huống. 

Tập trung làm tốt các vấn đề về an ninh chính trị, đặc biệt là an ninh trên các tuyến, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước; xử lý tận gốc các khiếu kiện, mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong nhân dân, các vấn đề đình công, biểu tình, gây rối ANTT; anh ninh nội bộ, kinh tế, văn hóa tư tưởng.

Tăng cường bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, tố giác. Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng, ổ nhóm, tội phạm tín dụng đen, tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế, tội phạm ma tuý, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tham nhũng…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đảm bảo tốt trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ. Đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Chú trọng đầu tư, ứng dụng KHCN phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhu cầu chính đáng của nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh, nhất là các đơn vị khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Khẩn trương rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đặc biệt là triển khai tốt Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã.

 Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT Tết, để đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT, TTCC, TT ATGT để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 11 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Đình Hợp