Được biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an, từ ngày 9-8-2018, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập về Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định điều động Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc và 3 đồng chí Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi có 8 đồng chí Phó Giám đốc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định bổ nhiệm 22 đồng chí là Phó trưởng phòng thuộc Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó trưởng phòng và Phó trưởng Công an huyện, thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi sáp nhập, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm: 1 Trưởng phòng, 6 Phó Trưởng phòng, 4 đội nghiệp vụ và 3 Đội PCCC&CNCH khu vực.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc miễn nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với Đại tá Trần Văn Mạnh, để nhận quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi; miễn nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với Đại tá Võ Văn Dương, để nhận quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung Thành