Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam có 2 tên miền: congan.quangnam.gov.vnconganquangnam.gov.vn.

Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, cho biết đây là hệ thống phần mềm tích hợp thông tin hành chính điện tử, có chức năng tổ chức quản lý, cung cấp và trao đổi các thông tin chính thức của Công an tỉnh, thông tin chuyên ngành, thông tin về hoạt động của lực lượng Công an tỉnh trên internet.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, đây cũng là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Công an tỉnh Quảng Nam với Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành địa phương và các tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật và của ngành; tích hợp quản lý, lưu trữ dữ liệu thông tin điện tử, cung cấp và công khai các thủ tục hành chính và tổ chức triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Hoạt động này đã góp phần Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện thành công chương trình cải cách thủ tục hành chính, cung cấp thêm một kênh thông tin quan trọng góp phần cho công tác tuyên truyền, hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Thi