Sáng 29/9, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định điều động cán bộ tăng cường Công an cấp huyện.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đợt này có 122 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 13 cán bộ nữ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam được điều động về Công an cấp huyện thiếu biên chế để tạo nguồn bố trí Công an xã chính quy, gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách; đồng thời xây dựng Đề án bố trí Công an xã chính quy trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trao quyết định điều động cho các cán bộ.

Mặc dù biên chế chưa đảm bảo, song đến hết quý I/2020, Công an tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực bố trí Công an xã chính quy tại 203/203 xã. Nay, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, đến hết quý III/2020 bảo đảm bố trí ít nhất 5 biên chế/ 1 xã.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng qua theo dõi, sau khi triển khai, bố trí điều động xuống xã, lực lượng Công an chính quy đã tích cực thực hiện các nội dung công tác; qua đó đã tạo được nhiều kết quả nổi bật như kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn; tăng cường gắn kết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, ANTT được đảm bảo, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở địa phương… Vì vậy Công an xã chính quy đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và tạo dựng được lòng tin yêu của Nhân dân ở địa phương.

Để lực lượng Công an xã chính quy tiếp tục phát huy tác dụng, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Công an với Nhân dân, ông Lê Trí Thanh đề nghị cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như tinh thần của Bộ Công an đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ CAND, quần chúng nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc chính quy hóa lực lượng Công an xã.

Bên cạnh đó, phải xây dựng đội ngũ Công an xã chính quy đảm bảo chất lượng, đủ sức giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật đối với các vấn đề phức tạp nảy sinh với phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Ngoài trách nhiệm của UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục đề nghị Bộ Công an đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, các điều kiện bảo đảm và kinh phí phục vụ hoạt động cho Công an xã chính quy. Quan tâm tạo điều kiện để xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cho Công an xã chính quy, góp phần bảo đảm nơi làm việc, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho lực lượng này thời gian tới.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn, “vì nhân dân phục vụ” của 122 cán bộ được điều động đợt này.

Ở địa bàn cơ sở, môi trường, lĩnh vực công tác mới với nhiều lĩnh vực đa dạng, đan xen, do đó Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị các cán bộ được điều động không ngừng học tập, nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các mặt công tác trên các lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trước mắt tập trung bảo đảm tốt tình hình ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện tốt công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân.

Đối với Công an các địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị sau khi tiếp nhận biên chế tăng cường từ Công an cấp tỉnh, thủ trưởng Công an các địa phương bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; trong đó chú ý bố trí ở mỗi đội, xã có cán bộ Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh tăng cường để hỗ trợ giải quyết tốt tình hình ANTT trên địa bàn.
Ngọc Thi