Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; lực lượng Công an xã, phường, thị trấn có một vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Do đó, việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng công an cơ sở là yêu cầu cấp thiết. 

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Để đạt được yêu cầu, mục đích đề ra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng, báo cáo viên chuẩn bị đầy đủ điều kiện, tổ chức giảng dạy, quản lý tốt học viên theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đối với các học viên phải nghiêm túc tiếp thu những nội dung báo cáo viên truyền đạt, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lớp học. Khi về đơn vị sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Theo kế hoạch, trong thời gian 15 ngày, 102 học viên là CBCS thuộc lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ truyền đạt những kiến thức cơ bản gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực; Công an phụ trách xã, Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; Công tác đăng ký, quản lý cư trú và các yêu cầu, nội dung cần nắm đối với địa bàn, hộ, người và công tác hò sơ quản lý địa bàn, quản lý cư trú; Công tác phòng, chống một số tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở; Công tác nắm, xử lý tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; tiếp nhận tin báo, phân loại, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm; công tác giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự  xảy ra ở địa bàn cơ sở; Công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân; Công tác lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; Công tác Đảng, sinh hoạt Đảng, công tác điều lệnh CAND; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỹ năng tiếp xúc với nhân dân…  

Đặc biệt, trong quá trình lên lớp, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ sẽ lồng ghép báo cáo về tình hình và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về các mặt công tác công an; thực tiễn giải quyết công việc trên địa bàn để các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng tham mưu, giải quyết các công việc tại cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các học viên.

Được biết, đây là lớp thứ 3 Công an tỉnh mở để bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Minh Quỳnh – Bá Hiển