Đây là 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Công an tỉnh Phú Thọ nhận phụng dưỡng suốt đời. Đó là các mẹ: Hoàng Thị Vân, 94 tuổi, ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ; Hà Thị Đào, 93 tuổi, ở xã Tứ Xá, huyện Lâm Thao; Nguyễn Thị Phố, 93 tuổi, ở phường Tân Dân, TP Việt Trì; Phạm Thị Lủi, 90 tuổi, ở xã Hồng Đà, huyện Tam Nông và Phạm Thị Đàn, 85 tuổi, ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

Các mẹ đều có hai con trai là liệt sỹ trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình và mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, làm gương giáo dục cho con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp sức xây dựng quê hương.

Hồng Minh