Năm 2015, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an Ninh Bình hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Công an. Đã làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo hệ thống chính trị huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Với những thành đạt được, năm qua, Công an tỉnh Ninh Bình có 130 lượt tập thể,  235 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

Cá nhân, tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Công an Ninh Bình đã đạt được trong năm 2015, đồng thời yêu cầu trong năm 2016 Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn…

Các đại biểu tại Hội nghị 

Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về ANTT. Trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII và bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Thân 2016 vui vẻ, an toàn.

M.Hiền