Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, giải pháp có tính khả thi để triển khai tốt Cuộc vận động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh Nam Định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định...

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo.

Sau phần phát biểu, khai mạc đề dẫn Hội thảo của Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, các đại biểu, nhà khoa học lý luận và thực tiễn, đại diện các đơn vị đã tiến hành tham luận, tập trung vào những vấn đề cốt lỗi, trực tiếp liên quan đến nội hàm Cuộc vận động; đồng thời, làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, đưa ra nhiều giải pháp rất cụ thể với những lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học, gắn với thực tiễn thực hiện Cuộc vận động và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, nhiều cá nhân, đơn vị trong Công an tỉnh Nam Định đã phát biểu tham luận để làm sâu sắc hơn nội hàm Cuộc vận động nhìn từ thực tiễn công tác, chiến đấu. Qua đó, đã xuất hiện rất nhiều cách làm, kinh nghiệm hay, gương sáng, mô hình tốt đã và đang được Công an tỉnh Nam Định triển khai, thực hiện.

Để Cuộc vận động thực sự đi vào thực tiễn, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cho rằng, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Nam Định cần tổng hợp, quán triệt sâu sắc về kết quả Hội thảo, để từ cán bộ lãnh đạo chỉ huy đến mỗi CBCS đều nhận thức được thời cơ, thuận lợi và khó khăn trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp phải thực sự là người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn; thực hiện nghiêm quy định về văn hóa, ứng xử trong CAND; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập và thực hiện tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của mình phải xây dựng cụ thể các tiêu chí Cuộc vận động một cách đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện; xây dựng các chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an. 

Song song là việc tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, thực hiện nghiêm quy trình, quy chế công tác; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện, chẩn chỉnh và xử lý nghiêm các CBCS vi phạm, nhất là sai phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong trong thi hành công vụ... góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Vừa qua, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn là 1 trong 5 đơn vị Công an cấp tỉnh trong toàn quốc làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Vừa qua, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn là 1 trong 5 đơn vị Công an cấp tỉnh trong toàn quốc làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Trần Xuân