Trong năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an, Đảng ủy Công an tỉnh đã có Nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018 và chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong năm 2018, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn cơ bản đảm bảo ổn định; những vấn đề nổi lên phức tạp về tội phạm đã được phát hiện và giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo dư luận tốt trong nhân dân, qua đó đã góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tổng kết, chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng kết đánh giá, năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh có 06/26 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20/26 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiêm vụ,..Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt tỷ lệ cao.

Trong phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung việc triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, đặc biệt là các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước, phía lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm, giải quyết tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng để kịp thời giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến ANQG, TTATXH trước mắt tập trung làm tốt công tác đảm bảo ANTTcho nhân dân vui xuân đón tết Kỷ Hợi 2019.

Văn Tú