Tại mỗi địa phương trên bảo đảm có ít 5 đồng chí Công an chính quy theo đúng tinh thần chỉ đạo của  đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an

Theo đó, thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy về cơ sở, ngay từ đầu năm 2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm sắp xếp, bố trí lực lượng Công an xã bán chuyên trách vào chức danh phù hợp, làm cơ sở để điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Do làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị cấp phòng, cấp huyện, thành phố đã viết đơn tình nguyện về công tác tại Công an cấp xã, nhất là những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi, lan toả mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Trong đợt này, Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều động 273 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố tăng cường cho Công an các huyện tạo nguồn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Như vậy, tính đến ngày 25/9/2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 981 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 195/195  xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, (trong đó có 58 cán bộ nữ), bảo đảm mỗi Công an xã có ít nhất 5 đồng chí Công an chính quy theo đúng tinh thần chỉ đạo của  đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Xuân Lý – Văn Hùng