Để kịp thời đáp ứng yêu cầu, tiến độ cấp hết số lượng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trong thời gian sớm nhất, từ ngày 22/12/2020 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai công tác thu nhận trước hồ sơ cấp căn cước công dân cho các đồng chí lão thành Cách mạng; Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng trong Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh....

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các đồng chí lãnh đạo là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đợt này phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ căn cước công dân, thu nhận vân tay theo phương thức, máy móc mới do Bộ Công an cấp; thu nhận hình ảnh và nhập đầy đủ các dữ liệu vào máy tính. Quy trình này góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hòa mạng thống nhất trên cả nước theo mục tiêu Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và kế hoạch của Bộ Công an.

Việc tích hợp chíp điện tử trên thẻ căn cước công dân góp phần tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính, người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khác khi đi làm các thủ tục hành chính như trước đây. Đến nay, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tiến hành thu nhận được gần 1000 hồ sơ cấp căn cước công dân.

Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người đến thực hiện quy trình làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân lần này rất vui mừng và phấn khởi trước sự thay đổi tích cực, cũng như lợi ích mà thẻ căn cước công dân mang lại.

Riêng Công an các huyện, thành phố sẽ triển khai thực hiện khi nhận được trang thiết bị do Bộ Công an trang cấp trong thời gian tới. Đồng thời, sau khi văn bản quy phạm pháp luật quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có hiệu lực sẽ đồng loạt tiến hành thu nhận hồ sơ và cấp Căn cước công dân cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Minh Quỳnh – Thái Bình