Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo Công an các đơn vị trong toàn lực lượng.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác năm đề ra, nhất là những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng thời tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu quan trọng không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm; Điều tra khám phá 185/207 vụ, 403 đối tượng, đạt tỷ lệ 88,9% trong đó đã điều tra khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng…

Hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy tại 153/153 = 100% các, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an…Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được đẩy mạnh; Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật được quan tâm, chú trọng; chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được nâng cao.góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

6 tháng cuối năm 2020, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình liên quan đến an ninh, trật tự để kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình, mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến tham quan và làm việc tại địa phương; Trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác. Tăng cường công tác  bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự…không ngừng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Duyên