Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 2 đồng chí.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước.

Gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ".

Qua đó, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy.

 

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể các chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

 Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ công an, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân” cho 2 đồng chí; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thanh Duyên