Thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn năm 2020, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và có hiệu quả Đề án về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Cho đến nay, Công an tỉnh đã điều động bố trí 652 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 153 xã, thị trấn trong đó có 40 xã biên giới. 

Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cùng Ban giám đốc Công an tỉnh trực tiếp trao chìa tận tay cho từng cán bộ chiến sỹ Công an xã, Thị trấn biên giới.

Đợt này, Công an tỉnh cấp mới 40 xe mô tô cho Công an các xã, thị trấn biên giới là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, đi lại khó khăn, xa trung tâm thuộc Công an các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa; nhằm giúp lực lượng Công an xã chính quy cơ động trong tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. 

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay. 

Các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh trao chìa tận tay cho từng cán bộ chiến sỹ Công an xã, Thị trấn biên giới.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại các xã, thị trấn biên giới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; Tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; góp phần bảo đảm an ninh - trật tự của địa phương. 

Trong thời gian tiếp theo, Công an tỉnh sẽ  cố gắng để tiếp tục bàn giao phương tiện cho công an các xã, thị trấn còn lại để phục vụ tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thanh Duyên-Hoàng Tiến