Trong những năm qua, thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên trong lực lực lượng Công an Bình Thuận được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả, đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Bình Thuận.

Những tập thể cá nhân "dân vận khéo" nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tại hôi nghị tổng kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được về công tác dân vận trong lực lượng Công an tỉnh thời gian qua. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. 

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, gắn công tác này với xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; nâng cao tính tự giác của cán bộ, chiến sỹ trong thực thi công vụ, thực hiện công tác dân vận, cũng như về trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Để ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen cho 40 tập thể và 33 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 và 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận giai đoạn 2011-2020.

Như Ý - Văn Hào