Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã phát động toàn lực lượng thi đua hành động với chủ đề “Công an Bình Dương phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung phát động của Bộ Công an và chương trình công tác của Công an tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện ở từng đơn vị.

Đại tá Nguyễn Trọng Nghĩa phát động tại buổi lễ

Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự như, đẩy mạnh tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án trọng điểm, nâng cao tỷ lệ điều tra, phấn đấu kéo giảm 3% đến 5% tội phạm hình sự; đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí; bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…


Nguyễn Phụng-C.Bình