Về phía địa phương có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (thuộc Bộ Công an); đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; Ban Giám đốc và CBCS Công an tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về việc triển khai, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thời gian qua, Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 13-3-2018 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 27-12-2018, Công an tỉnh Bạc Liêu trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đề án 01 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã, giai đoạn 1 từ năm 2019 đến cuối năm 2021 với số tiền gần 15 tỷ đồng. Đề án được thực hiện trong 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 và 2 từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2020, bố trí từ 5 đến 7 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 100% xã, thị trấn theo mô hình Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên là Công an chính quy, chức danh khác là lực lượng không chuyên trách; Phó trưởng Công an, Công an viên phụ trách tổng hợp, an ninh, hình sự, hành chính là Công an chính quy, chức danh khác là lực lượng không chuyên trách. Giai đoạn 3, đến cuối năm 2021 bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án. Qua đó bố trí 263 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 54/54 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (đạt tỉ lệ 100%); gồm 31 Trưởng Công an, 69 Phó trưởng Công an, 162 Công an viên. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu và các đại biểu dự lễ công bố. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh Bạc Liêu đã đạt được thời gian qua. 

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thành lập đầy đủ chi bộ Công an xã và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phù hợp với quy định của Đảng. Đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng Công an xã bán chuyên trách để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an xã cho một số đồng chí. 

Đối với Công an tỉnh Bạc Liêu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tiếp tục lựa chọn CBCS có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng về tiếng dân tộc để bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; đảm bảo đúng lộ trình theo Đề án đã đề ra. Thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng Công an xã chính quy trong khả năng của tỉnh; đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng Công an xã chính quy. 

“Quan tâm, động viên để từng CBCS xác định việc đảm nhiệm chức danh Công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển KT-XH, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công an Bạc Liêu hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn địa bàn tỉnh theo Đề án đã đề ra. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bạc Liêu cần chủ động, thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là khó khăn về kinh phí, khó khăn về nơi ăn, nơi nghỉ, nơi làm việc của cán bộ Công an xã.


Văn Đức