Qua 2 năm triển khai thực hiện, cán bộ đoàn viên được rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua đề ra.

Năm 2013, 2014, được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên”, 1 tập thể, 3 cá nhân được Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tổng cục chính trị CAND khen thưởng. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 lượt tập thể, 5 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2015.

Trang Nhung