Phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2015 được Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 5 – Bộ Công an chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những thành tích và kết quả đáng khích lệ. Qua gần 1 năm triển khai thực hiện phong trào tại các đơn vị thành viên trong Cụm đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhiều công trình phần việc thanh niên phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đảm bảo ANTT và phục vụ nhân dân như: Truy bắt đối tượng gây án bỏ trốn; Giúp dân xóa địa bàn phức tạp về ma túy; Ca tuần tra thanh niên; Ngày thứ bảy vì dân…

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện được đẩy mạnh đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Có thể nói, Phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã khơi dậy được tinh thần “Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công Vì An ninh Tổ quốc” trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn Công an tỉnh vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

Hội nghị tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong việc triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tuổi trẻ cụm thi đua số 5 – Bộ Công an tặng quà cho các em học sinh nghèo tại Nam Đàn, Nghệ An.

Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã có 7 đoàn viên trong cụm thi đua được Bộ Công an trao giải và tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu”, nhiều gương mặt trẻ được Lãnh đạo các cấp khen thưởng…

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên cụm thi đua số 5 sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ việc triển khai phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng các công trình phần việc thanh niên, tập trung vào những khâu yếu việc khó đồng thời chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả của các đơn vị trong toàn Cụm để thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, đồng đều.

Minh Tâm