Để thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Cư Jút đã tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các cuộc họp thôn, bon, khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, khẩu hiệu, pano...

Hàng chục súng kíp, súng cồn được người dân giao nộp cho lực lượng Công an huyện Cư Jút sau các đợt phát động.

Đồng thời, Công an huyện Cư Jút cũng chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo để có biện pháp phòng ngừa, đấu ngăn chặn kịp thời; thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép và tổ chức cho 17 cơ sở thu mua phế liệu, rò rèn ký cam kết không mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua các đợt phát động, tuyên truyền, từ đầu năm 2017 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Cư Jút đã tự nguyện giao nộp 67 khẩu súng các loại (gồm 1 súng hơi, 35 súng kíp, 31 súng cồn), 2 đầu đạn 37 mm, 1 quả lựu đạn mỏ vịt, 1 bộ phận súng hơi.

Minh Quỳnh