“Công an chính quy về xã thực hiện cập nhật dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ đảm bảo về chính xác về số liệu mà còn giảm được chi phí cho ngân sách nhà nước.” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.
Việc triển khai Công an chính quy về công an xã đã góp phần rất quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả Đề án 896 vì lực lượng Công an chính quy được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, tin học...nên đã cập nhật nhanh chóng, chính xác số liệu về dữ liệu dân cư và các công tác khác. Từ dữ liệu này, giúp các cấp có thể hoạch định chính xác để phát triển kinh tế, xã hội; các ngành khác cũng có thể sử dụng để phục vụ công tác.

“Công an chính quy về xã thực hiện cập nhật dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ đảm bảo về chính xác về số liệu mà còn giảm được chi phí cho ngân sách nhà nước. Đây là dữ liệu rất quan trọng, đang được bổ sung thường xuyên” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Nêu ví dụ trong việc phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, khi có yêu cầu của cơ quan chức năng về rà soát các đối tượng từ nước ngoài về, thì chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có đầy đủ thông tin. Nếu không có lực lượng Công an chính quy tại cơ sở thì không thể làm được. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng bày tỏ hi vọng khi cơ sở liệu dân cư hoàn thành sẽ là dữ liệu gốc làm cơ sở để đối chiếu, phục vụ các lĩnh vực khác như quản lý hộ tịch, y tế, bảo hiểm, ngân hàng, cấp đổi giấy phép lái xe...

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng thay thế phương thức quản lý công dân từ thủ công sang điện tử sẽ thay tế cả cả tư duy, biện pháp thực hiện, lực lượng...Chính vì vậy, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các đơn vị chức năng cần sửa đổi Luật, Nghị định, Thông tư liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt cần sớm sửa đổi Luật Cư trú nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai”  - Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị, đồng thời khẳng định Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư là đề án Đề án CNTT lớn, đặc thù triển khai trong toàn quốc, quy mô lớn, cũng là thách thức rất lớn của lực lượng Công an, cũng là nòng cốt của nòng cốt của Chính phủ điện tử.

“Chúng tôi quan điểm đây là dự án lớn của Chính phủ nên phải được toàn bộ người dân nắm được, được hưởng cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, phục vụ hiệu quả nhu cầu chính đáng của người dân” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Thu Thuỷ