Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lê Văn Út – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ôn lại ý nghĩa, truyền thống 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh Vĩnh Long thắp hương tại Bia truyền thống.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, vừa thể hiện nghĩa tình, vừa là trách nhiệm của cả lực lượng Công an. 

Việc làm này, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho gia đình chính sách, thương binh, người có công với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà, trao học bổng cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Hoàng Thân