Năm năm qua, Công an Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt 8 nội dung trọng tâm Chỉ thị 09 với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Quá trình thực hiện có gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Chỉ thị 03, 05 của Bộ Công an đã nâng lên tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đưa việc học tập chuyên đề và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong họp chi bộ, duy trì việc tọa đàm, thuyết trình, “Kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chiến sỹ, để kịp thời giải đáp những vướng mắc về tư tưởng, giúp CBCS an tâm công tác. Riêng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đối thoại 5 cuộc với gần 600 CBCS và đoàn viên thanh niên. Hàng tháng, các đơn vị duy trì việc báo cáo tình hình tư tưởng CBCS về Ban Giám đốc để kịp thời giải quyết.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kinh nghiệm của một số đơn vị có cách làm hay, biện pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 09.

Mộng Huyền