Năm 2015, các cơ sở đoàn trực thuộc Tổng cục HCKT đã bám sát chương trình công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Gần 1 tỷ đồng là số tiền mà đoàn viên, thanh niên Tổng cục HC-KT trong năm 2015 đã quyên góp được để ủng hộ, tổ chức thăm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại nhiều vùng sâu, vùng xa trong cả nước, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Tổng cục đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, qua đó, nâng tỷ lệ đoàn viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ lên trên 10% tổng số đoàn viên trong Tổng cục. Các hoạt động phong trào cũng được Đoàn Thanh niên Tổng cục chú trọng, với Hội thi sáng tác ca khúc, tác phẩm nghệ thuật về đề tài tuổi trẻ CAND, tham gia hội thi võ thuật, bắn súng...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân.

Ghi nhận những thành tích của Đoàn Thanh niên Tổng cục HCKT, năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 4 cá nhân; tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 78 cá nhân; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Bằng khen cho 65 tập thể, 190 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015...

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích Đoàn Thanh niên Tổng cục đã đạt được thời gian qua. Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên Tổng cục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; là lực lượng nòng cốt, xung kích, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức họat động trong công tác nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ thông tin; phát huy vai trò của tuổi trẻ gương mẫu chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh nội vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, góp phần cùng tuổi trẻ thanh niên Công an, tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trần Xuân