Phong trào thi đua chia làm 4 đợt, bắt đầu từ ngày 19-5 đến 19-8-2020, với các nội dung thi đua cụ thể, phù hợp từng mốc thời gian kỷ niệm các sự kiện chính trị. Chủ đề xuyên suốt là “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Công an Trà Vinh phát động phong trào thi đua đặc biệt

Các đơn vị đề ra chỉ tiêu, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên trên lĩnh vực an ninh chính trị; kéo giảm tội phạm hình sự từ 3% đến 5%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hình sự 80% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; kiềm chế, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ phát động.

Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các phong trào, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh Trà Vinh nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hồng Dương