Công an tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với Hội nông dân tổ chức sơ kết và nhân rộng mô hình “Nông dân 3 tốt”. Mô hình được triển khai thực hiện thí điểm ở 3 điểm: ấp Sóc Giụp (xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang); ấp Bà Tây C (xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) và ấp Lo Co (xã An Trường A, huyện Càng Long).

Qua 6 tháng xây dựng và triển khai thực hiện, mô hình đạt được nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng chức năng chủ động lồng ghép tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phát động phong trào tố giác, vây bắt tội phạm, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản.

Qua triển khai, ý thức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương có sự chuyển biến tích cực. Người dân cung cấp thông tin cho lực lượng Công an nhiều thông tin giá trị, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn cờ bạc, trộm cắp. Người dân chung tay sửa đường nông thôn, phát hoang, dọn dẹp cảnh quan môi trường…

Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được của mô hình và đề nghị triển khai nhiều giải pháp tích cực để năng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa, tác dụng của mô hình để nhân rộng.

Ban chủ nhiệm mô hình thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự.

Hồ Giang