Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã cùng nhau trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và ANTT xảy ra trên địa bàn hai tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Đại tá Xổm Xay Phụ Lạ Khăm Mạ Ni, Giám đốc Sở An ninh tỉnh Sê Kông ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về ANTT. 

Sau khi cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về ANTT, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Sở An ninh tỉnh Sê Kông, Lào thống nhất tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng nghiệp vụ của lực lượng Công an các huyện, xã tuyến biên giới của hai tỉnh trao đổi thông tin. 

Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về ANTT giữa Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Sở An ninh tỉnh Sê Kông, Lào.

Ngoài ra, 2 đơn vị sẽ duy trì các buổi họp giao ban luân phiên về trao đổi tình hình và kinh nghiệm công tác trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, buôn bán người… nhằm góp phần đảm bảo an ninh biên giới và an ninh nội địa.

Anh Khoa