Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ công an; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND; Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tinh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Bộ công an và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ công an; đại diện Ban Giám đốc và phòng công tác chính trị Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5 Bộ CA; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, Thành phố và Chỉ huy, cán bộ cốt cán toàn Công an tỉnh đã về dự lễ phát động. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, chỉ thị của lãnh dạo Bộ Công an và nhiệm vụ công tác Công an năm 2017, Đảng ủy – Giám đốc công an Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân" với mục tiêu và nội dung trọng tâm cốt lõi là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCS Công an Thanh Hoá trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật, điều lệnh, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa đẹp trong lòng nhân dân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Đồng thời góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII” về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND” và các phong trào thi đua khác.

Đại diện các cụm thi dua của Công an Thanh Hóa ký cam kết thực hiện kế hoạch hành động  "Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân". 

Tại lễ phát động, 9 đơn vị đại diện các cụm thi đua của Công an tỉnh đã ký cam kết thực hiện các nội dung, biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch hành động "Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân".

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực cũng như những đóng góp quan trọng của Công an Thanh Hóa trong công tác giữ gìn ANTT và phát động các phong trào thi đua Vì ANTQ. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ phát động.

Hai đồng chí lãnh đạo khẳng định đây là bước cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII” về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND”.

Do đó hai đồng chí đề nghị Công an Thanh Hoá cần chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động này gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác của Bộ Công an và của tỉnh, đồng thời triển khai sâu rộng đến từng CBCS nhằm tạo sự chuyển biến tích cực cả về tư tưởng, nhận thức và hành động góp phần xây dựng được hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. 

Hai đồng chí cũng yêu cầu Công an Thanh Hóa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ và kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động một cách hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thái Thanh