Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đoàn viên chi đoàn và tổ phụ nữ đã cấp phát và làm mới trên 400 chứng minh nhân dân, tuyên truyền tới bà con nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thanh Hóa cấp phát chứng minh thư cho nhân dân.

Qua đó đã vận động nhân dân trên địa bàn xã Thanh Hối tự giác giao nộp 4 khẩu súng cồn tự chế. Kết thúc buổi làm việc, hai chi đoàn đã tổ chức giao lưu bóng chuyền tạo khí thế sôi nổi.

Thông qua đợt tình nguyện đã nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, giữa Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với quần chúng nhân dân cơ sở.

Thanh Tuyền