Trong thời gian quan, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và nhà nước, phản bác ngăn chặn sự tấn công phá hoại của các thế lực thù địch, phản động….

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều CBCS hết lòng vì nhiệm vụ, dù bị thương nhưng vẫn nêu cao ý chí chiến đấu, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện đúng phương châm “Bình tĩnh, kiềm chế, thực hiện đúng quy định” không để đối tượng lợi dụng sơ hở để khai thác, tạo cớ kích động gây rối làm phức tạp thêm tình hình…

Tại lễ sơ kết, chỉ huy các đơn vị tham gia đã tập trung phân tích tình hình dư luận xã hội xoay xung quanh các vấn đề như ô nhiễm môi trường ở vùng ven; tình trạng quy hoạch treo kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân… từ đó đề nghị lãnh đạo Công an TP có những định hướng giáo dục cho CBCS cũng như đưa ra đề xuất với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo UBND thành phố nhằm kéo giảm và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Đ.Thắng